Oxygenoterapia s 95% kyslíkom.

Dýchajte naplno s oxygenoterapiou

Oxygenoterapia 95% kyslíkom Kyslík = život

Kyslík prestáva byt samozrejmosťou vo vzduchu, v meste dýchame len 19% kyslíka!.
Na horách a pri mori len 21 % kyslíka!.

Oxygenoterapia predstavuje liečebnú a regeneračnú metódu, ktorá sa vykonáva inhaláciou. Procedúry pôsobia veľmi príjemne a osviežujúco. Pravidelné vdychovanie kyslíka spomaľuje starnutie organizmu, pomáha pri únave a bolestiach hlavy, posilňuje imunitu, zlepšuje dýchanie pacientov s astmou a alergiami, zvyšuje fyzickú kondíciu až o 25 percent, zlepšuje stavy úzkosti a depresie, koncentráciu, pamäť a má priaznivé účinky na srdcovo-cievny systém.

Ak zvýšite obsah kyslíka vo vdychovanom vzduchu, zväčšujeme kvalitu svojho života, zvyšujete fyzickou i mozgovú aktivitu, spomaľuje starnutie čiže si predlžujete život.

Bližšie informácie poskytnem každému individuálne.

DLHODOBÁ KYSLÍKOVÁ TERAPIA.

Kyslíková terapia získala pri ochoreniach dýchacích orgánov a srdca jednoznačnú indikačnú pozíciu a často v dostatočnej miere preukázala svoju liečivú a často život zachraňujúcu funkciu.

Kyslíkové terapeutické prístroje WEIMANN sa osvedčili u tisícov používateľov na celom svete.

Pomocou novej kyslíkovej generátorovej technológie, ktorá je špeciálne pripravená na kontinuálnu výrobu kyslíka a je obzvlášť vhodná pre terapiu, sa pre kyslíkovú terapiu otvárajú nové indikácie.

V posledných rokoch bolo úspešne vynaložené úsilie preniesť dobré výsledky časovo vymedzenej kyslíkovej terapie u akútnych hypoxemických pacientov (pacienti s nedostatkom kyslíka v krvi) na veľký počet chronických hypoxemických pacientov. Jedná sa tu v prvom rade o pacientov s chronickými obštrukčnými chorobami dýchacích ciest, z terapeuticko-refrakčného hľadiska v poslednom štádiu (pre bežnú terapiu neprijateľní), ktorí sú kôli svojej hypoxémii sotva schopní znášať nejakú telesnú záťaž. V tomto terapeutickom štádiu sú potrebné časté nemocničné pobyty, pričom primeraná dĺžka života pacientov je veľmi nízka.

Tomuto okruhu pacientov je možné pomocou kontinuálnej kyslíkovej terapie značne predĺžiť život. Početné dlhodobé výskumy v USA, Anglicku a Nemecku potvrdili nielen lepšie objektívne údaje meraní, ale aj tí pacienti, ktorí podstúpili domácu kyslíkovú terapiu, sa subjektívne cítili lepšie, v menšej miere pociťovali dýchaciu nedostatočnosť, opäť uniesli miernu fyzickú záťaž a celkovo získali lepšiu kvalitu života. Každoročné pobyty v nemocnici sa mohli podstatne skrátiť.

Vyžaduje sa dôsledná nepretržitá terapia, pretože prvé zreteľné úspechy sa dostavia až po uplynutí 6-tich mesiacov, práve tak je aj zlepšenie závislé od dlhších intervalov každodennej kyslíkovej inhalácie ( 8 hodín) s cca 2 l / min.

Na základe dôkladného pozorovania pacientov, ktorí boli liečení dlhodobou kyslíkovou terapiou až po dobu 9-tich rokov sa netreba obávať žiadnych škodlivých účinkov na pľúca.

Širokému použitiu kyslíkovej terapie doteraz stálo v ceste nepohodlné, finančne náročné, stále potrebné dopĺňanie (zásobovanie) novými kyslíkovými fľašami. Pomocou nového kyslíkového generátora sa 95%. kyslík permanentne vyrába z okolitého vzduchu výlučne za pomoci využitia elektrickej energie.

b/ Odporúčania ku kyslíkovej dlhodobej terapii Na základe pozitívnych skúseností s kyslíkovou terapiou pri liečení pacientov s respiračnou insuficienciou boli v r. 1981 na jednom workshope rozpracované odporúčania pre indikáciu „dlhodobej kyslíkovej terapie“ pod vedením Prof. H. Matthysa z Univerzity vo Freiburgu, ktoré sa tiež opierajú o skúsenosti významných zahraničných organizácií.

Pre dlhodobú kyslíkovú terapiu prichádzajú do úvahy nasledovné príčiny chronickej respiračnej insuficiencie:

Bližšie informácie poskytnem každému individuálne.