Môj osobný profil

Som zdravotnícky pracovník s 20-ročnou odbornou praxou v zdravotníctve v bezprostrednom kontakte s ambulantnými i hospitalizovanými pacientami.
V minulosti som výlučne pôsobil len v zdravotníckych zariadeniach.

Pre svoje bohaté teoretické vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti v tomto druhu terapie (školenia, odborné semináre...), rozhodol som sa v r. 1999 zriadiť neštátne zariadenie MUSCULUSREGEN v Zdr. stredisku Čachtice a v r. 2004 v Piešťanoch (OD Prior).

Vzhľadom k tomu, že moje odborné štúdium a prax doposiaľ bola len v spomínanej špecializácii, aj moje odborné skúsenosti sú naozaj obsiahle najmä pri liečbe pohybového ústrojenstva, pri rôznych problémoch chrbtice, kĺbov, svalov, šliach, pri migrenach, niektorých pooperačných a poúrazových stavov, pred a po športových výkonoch, pri pacientoch jednostranne pracovne zaťažených, pracujúcich v administratíve, profesionálni vodiči ..., chcem i naďalej pomáhať pacientom i všetkým, ktorí sú preťažení stresmi a negatívnymi vplyvmi civilizácie.